Adult Shayari 18+, Shyari ki Diary, Ladkon ka dil mandir hota hai, hum har gaye ab deikhao apni
Adult Shayari  18+ plus, Shyari ki Diary, Ladkon ka dil mandir hota hai, hum har gaye ab deikhao apni, Beware of nearest lover, dil sacha or chehara jhuta, दिल सचा और  चेहरा झुटा
....
Ladkon ka dil mandir hota hai, hum har gaye ab deikhao apni
Ladkon ka dil mandir hota hai, hum har gaye ab deikhao apni

No comments:

Post a Comment

All time Hot